T7, 03 / 2019 10:36 sáng | mydung

Năm 2019 Nghệ An sẽ kiểm toán 4 dự án quan trọng. Cụ thể, năm 2019 kiểm toán Nhà nước khu vực II sẽ tiến hành 3 đợt kiểm toán bao gồm: Kiểm toán ngân sách năm 2018, kiểm toán 4 dự án xây dựng trên địa bàn TP Vinh, kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản.

Năm 2019 Nghệ An sẽ kiểm toán 4 dự án quan trọng

Sáng nay, UBND tỉnh phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực II tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động kiểm toán năm 2019. Các đồng chí: Lê Minh Thông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Thường – Kiểm toán trưởng KTNN KV II 2 đồng chủ trì.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước KV II, trong năm 2019 Nghệ An sẽ kiểm toán 4 dự án quan trọng. Khi kiểm toán Nhà nước KV II sẽ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khảo sát thu thập các thông tin để lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh; Khảo sát thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán nhà nước khu vực II; Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 và các năm trước chưa thực hiện của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phan Văn Thường – Kiểm toán trưởng KTNN KV II 2 mong muốn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị đầu mối trực tiếp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để chủ động phối hợp trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin để lập kế hoạch và tiến hành kiểm toán.

Theo kế hoạch trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước KV II 2 sẽ tiến hành 3 đợt kiểm toán, bao gồm kiểm toán ngân sách năm 2018; kiểm toán 4 dự án xây dựng trên địa bàn TP. Vinh gồm: dự án hồ điều hòa ở Vinh; dự án trụ sở UBND tỉnh Nghệ An; dự án nhà ở sinh viên do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; dự án đường 72m Vinh – Cửa Lò; kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Thông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận: Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước khu vực II đã giúp tỉnh thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, góp phần quan trọng trong việc quản lý hiệu quả ngân sách, tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm…Theo đó, tìm ra những vấn đề bất cập để có những giải pháp phù hợp hơn trong cơ chế chính sách.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị nằm trong danh mục được kiểm toán trong năm 2019 bố trí thời gian làm việc, nhân sự, cung cấp đầy đủ, kịp thời các vấn đề, hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm toán. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Bài viết cùng chuyên mục