T2, 12 / 2018 8:19 sáng | mydung

HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là một trong những nội dung trong chương trình kỳ họp thứ 8, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND tỉnh được khai mạc vào sáng nay (10/12). Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 10 đến 12/12/2018.

HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 – 2021 là kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2018 và thảo luận, quyết nghị thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp sẽ tiến hành đánh giá hoạt động năm 2018 của cơ quan Thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục thi hành án dân sự tỉnh; hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị, đề xuất của MTTQ với HĐND, UBND tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng dành thời gian để đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn, các vấn đề đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay từ phía UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 22 dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cũng như liên quan đến các hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019. HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời lượng để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan về việc thực hiện chính sách người có công và chính sách dân tộc.

Kỳ họp thứ 8 cũng là kỳ họp giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND tỉnh khóa XVII, cho nên, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, dự kiến có 29 vị sẽ được lấy phiếu và làm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó có bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh và bế mạc kỳ họp vào ngày 12/12/2018.

Bài viết cùng chuyên mục