Vinh sẽ sáp nhập 6 phường vùng trung tâmTìm theo từ khóa: 

Vinh sẽ sáp nhập 6 phường vùng trung tâm Vinh sẽ sáp nhập 6 phường vùng trung tâm
T2, 03 / 2019 9:51 sáng
Vinh sẽ sáp nhập 6 phường vùng trung tâm thành 3 phường. Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2021 sẽ sáp nhập 2 phường Lê Mao và Hồng Sơn. Giai đoạn từ [...]