Lùm xùm tại dự án chung cư Bảo Sơn ComplexTìm theo từ khóa: 

Lùm xùm tại dự án chung cư Bảo Sơn Complex Lùm xùm tại dự án chung cư Bảo Sơn Complex
T7, 12 / 2018 8:59 sáng
Liên quan đến những lùm xùm tại dự án chung cư Bảo Sơn Complex (Nghệ An), trước đó chủ đầu tư dự án này từng đình chỉ nhà thầu và đuổi việc ban quản l[...]